Slovenský Pohár Muži 2013/2014

Slovenský Pohár Muži - Finálový Turnaj

Slovenský Pohár Muži 2013/2014 Best players OPPOSITE
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.Index

1

Sarnecki Mikolaj
(VK Chemes Humenné)

2

7

2

4

2

26

0,0124

0,0124

4

6

0

11

0,0124

0,0124

30

2

4

63

2,6667

2,6667

0,40111

2

Bucki Jakub
(VK Slávia Svidník)

1

3

2

4

0

8

0,0147

0,0147

0

2

0

3

0

0

11

1

3

24

0,875

0,875

0,3378

3

Rajduga Michal
(VK MIRAD PU Prešov)

1

3

1

1

0

8

0,0076

0,0076

0

1

0

1

0

0

7

1

1

15

1

1

0,30154

4

Mlynarčík Peter
(VK Chemes Humenné)

2

4

0

1

0

2

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

1

4

4

0,2612

5

Kuchárik Jakub
(VK Slávia Svidník)

1

3

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

-1,5

-1,5

0,2612

6

Peleščák Jozef
(VK MIRAD PU Prešov)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2612

Výpočet poradia

Diagonálny hráč

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1