Slovenský Pohár Muži 2013/2014

Slovenská Pohár Muži - 1. časť

Slovenský Pohár Muži 2013/2014 Best players MIDDLE BLOCKER
HráčOdohranéBLOKBLOKPodaniePodanieÚTOKÚTOKHodnotenie
  ZS#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotSp ind.Sp ind.Index

1

Hinduliak Maroš
(Spartak VKP Myjava)

2

8

9

9

1

21

0,0262

0,0262

1

0

1

26

0,0058

0,0058

10

4

1

17

2,3529

2,3529

0,50009

2

Hoďák Adam
(VK Ekonóm SPU Nitra)

3

7

8

8

0

17

0,0245

0,0245

1

6

1

20

0,0061

0,0061

10

0

0

14

5

5

0,49544

3

Pělucha Robin
(Spartak VKP Myjava)

2

8

4

6

0

14

0,0117

0,0117

3

1

2

33

0,0146

0,0146

8

1

0

11

5,0909

5,0909

0,46158

4

Macko Ľuboš
(VK MIRAD PU Prešov)

3

7

3

5

0

8

0,0092

0,0092

1

2

1

27

0,0061

0,0061

16

2

0

21

4,6667

4,6667

0,40489

5

Marciš Lukáš
(VK Ekonóm SPU Nitra)

3

7

3

2

0

7

0,0092

0,0092

0

1

0

9

0

0

8

2

0

15

2,8

2,8

0,37286

6

Faron Matej
(VK MIRAD PU Prešov)

3

7

2

3

0

8

0,0061

0,0061

1

3

0

20

0,0031

0,0031

6

1

1

15

1,8667

1,8667

0,3686

7

Šimko Patrik
(VK Prievidza)

2

8

1

7

0

11

0,0029

0,0029

0

1

2

24

0,0058

0,0058

13

2

1

23

3,4783

3,4783

0,36628

8

Michalec Matúš
(VK Prievidza)

2

8

2

7

0

10

0,0058

0,0058

0

1

1

22

0,0029

0,0029

6

0

4

19

0,8421

0,8421

0,36474

9

Mészároš Radovan
(VK Ekonóm SPU Nitra)

2

6

0

0

0

0

0

0

2

3

0

8

0,0066

0,0066

0

0

0

0

0

0

0,34841

10

Šomko Miroslav
(VK Ekonóm SPU Nitra)

1

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

1

0

0

1

3

3

0,31911

11

Andráš Matej
(VK MIRAD PU Prešov)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,31911

12

Durec Matúš
(Spartak VKP Myjava)

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0,31911

Výpočet poradia

Blokár

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet útokov za set:  1

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1