Slovenský Pohár Muži 2013/2014

Slovenská Pohár Muži - 1. časť

Slovenský Pohár Muži 2013/2014 Best players OPPOSITE
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.Index

1

Pinerua Kervin
(VK Prievidza)

2

8

5

9

2

29

0,0204

0,0204

3

1

0

11

0,0087

0,0087

31

3

8

62

2,5806

2,5806

0,42612

2

Leškanič Ján
(Spartak VKP Myjava)

2

8

2

0

1

39

0,0087

0,0087

4

2

1

14

0,0117

0,0117

29

5

1

50

3,68

3,68

0,38129

3

Sťahuliak Lukáš
(VK Ekonóm SPU Nitra)

3

7

3

5

3

25

0,0183

0,0183

0

2

0

3

0

0

23

9

0

52

1,8846

1,8846

0,36203

4

Galandák Pavel
(VK Ekonóm SPU Nitra)

3

7

2

5

1

18

0,0092

0,0092

0

4

0

5

0

0

15

2

5

39

1,4359

1,4359

0,31145

5

Peleščák Jozef
(VK MIRAD PU Prešov)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2612

Výpočet poradia

Diagonálny hráč

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1