Extraliga Ženy 2013/2014

Play-off

Extraliga Ženy 2013/2014 Best players OPPOSITE
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.Index

1

Písečná Zuzana
(COP Nitra)

6

19

9

10

4

60

0,0136

0,0136

8

4

1

16

0,0084

0,0084

30

16

5

103

1,6602

1,6602

0,46214

2

Povrazníková Ivana
(VK Spišská Nová Ves)

6

20

10

11

0

90

0,0108

0,0108

10

9

1

33

0,0108

0,0108

47

13

8

161

3,2298

3,2298

0,44736

3

Pištěláková Nikola
(VK Slávia EU Bratislava)

9

33

11

22

2

105

0,0089

0,0089

11

2

4

20

0,0075

0,0075

85

21

15

244

6,627

6,627

0,44224

4

Stankovianska Monika
(VK Doprastav Bratislava)

9

31

11

11

1

114

0,0086

0,0086

7

3

2

19

0,005

0,005

105

25

16

257

7,7198

7,7198

0,4422

5

Golitková Antónia
(VŠK Paneurópa)

6

17

6

3

5

55

0,0112

0,0112

4

7

0

18

0,0041

0,0041

28

10

9

94

1,6277

1,6277

0,43499

6

Šípková Dana
(COP Nitra)

6

22

7

10

4

63

0,0115

0,0115

8

6

2

28

0,0084

0,0084

28

8

4

61

5,7705

5,7705

0,43433

7

Grolmusová Adela
(VISTA real Pezinok)

6

20

8

8

1

49

0,0091

0,0091

6

1

4

13

0,0061

0,0061

24

10

9

78

1,2821

1,2821

0,4157

8

Dragašeková Tatiana
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

5

19

6

12

2

62

0,0094

0,0094

1

7

0

11

0,0012

0,0012

59

25

17

174

1,8563

1,8563

0,4153

9

Janovcová Lucia
(Volley project UKF Nitra)

8

24

7

5

2

50

0,0066

0,0066

6

4

0

10

0,0044

0,0044

18

8

6

62

1,5484

1,5484

0,3854

10

Mitrengová Diana
(VK Slávia EU Bratislava)

9

26

4

5

3

47

0,0048

0,0048

1

0

1

2

0,0007

0,0007

21

5

2

55

6,6182

6,6182

0,36459

11

Uváčiková Mária
(Volley project UKF Nitra)

6

17

2

4

0

28

0,002

0,002

2

0

0

2

0,002

0,002

22

8

5

63

2,4286

2,4286

0,35282

12

Nociarová Natália
(Volley project UKF Nitra)

5

14

2

1

0

26

0,0022

0,0022

0

4

0

7

0

0

7

4

5

26

-1,0769

-1,0769

0,34108

13

Petranová Katarína
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

5

17

0

4

0

22

0

0

6

2

0

8

0,007

0,007

18

6

9

55

0,9273

0,9273

0,33499

14

Martináková Michaela
(VK Doprastav Bratislava)

4

5

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0,32305

15

Urbanová Bibiána
(VK Spišská Nová Ves)

2

3

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,32305

16

Zeleňáková Lucia
(VK Spišská Nová Ves)

2

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,32305

17

Ďurišová Petra
(VISTA real Pezinok)

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

-2

-2

0,32305

18

Čižmárová Lucia
(VŠK Paneurópa)

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,32305

Výpočet poradia

Diagonálny hráč

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1