Extraliga Ženy 2013/2014

Play-off

Extraliga Ženy 2013/2014 Best players WING SPIKER
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKPrihrávkaPrihrávkaHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.#=/TotRc ind.Rc ind.Index

1

Drobňáková Dominika
(VK Doprastav Bratislava)

9

32

25

20

3

161

0,0201

0,0201

11

1

5

22

0,0079

0,0079

75

18

16

197

6,6599

6,6599

36

20

0

177

0,3446

0,3446

0,25433

2

Jakušová Katarína
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

1

4

1

1

4

17

0,0255

0,0255

1

9

0

13

0,0051

0,0051

7

4

2

23

0,1739

0,1739

4

2

0

13

0,3077

0,3077

0,23707

3

Richweissová Veronika
(Volley project UKF Nitra)

8

32

18

15

3

115

0,0155

0,0155

8

3

0

14

0,0059

0,0059

104

20

24

295

6,5085

6,5085

32

20

5

153

0,3464

0,3464

0,22981

4

Kuciaková Miroslava
(VK Slávia EU Bratislava)

9

33

14

3

3

144

0,0116

0,0116

9

0

2

14

0,0062

0,0062

92

19

16

257

7,3191

7,3191

29

8

0

99

0,5354

0,5354

0,22

5

Fábryová Katarína
(VISTA real Pezinok)

8

30

13

21

1

106

0,0108

0,0108

18

7

0

27

0,0138

0,0138

39

23

8

127

1,8898

1,8898

31

7

2

132

0,3258

0,3258

0,21076

6

Olejníková Katarína
(VK Spišská Nová Ves)

6

21

14

6

2

84

0,0173

0,0173

2

3

0

10

0,0022

0,0022

29

11

17

122

0,1721

0,1721

39

8

0

121

0,595

0,595

0,20033

7

Behúnová Lucia
(VŠK Paneurópa)

6

23

7

14

4

88

0,0112

0,0112

7

10

0

20

0,0072

0,0072

44

19

11

150

2,1467

2,1467

27

12

3

108

0,4167

0,4167

0,19837

8

Hudecová Romana
(VK Slávia EU Bratislava)

9

31

11

12

5

89

0,0109

0,0109

6

2

3

12

0,0041

0,0041

69

27

13

225

3,9956

3,9956

34

32

0

227

0,3304

0,3304

0,19782

9

Mesková Daniela
(VK Doprastav Bratislava)

8

29

9

8

1

104

0,0079

0,0079

8

2

2

14

0,0063

0,0063

75

25

18

235

3,9489

3,9489

29

21

0

179

0,3408

0,3408

0,19206

10

Rajčanová Viera
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

6

22

11

1

3

86

0,0133

0,0133

3

0

0

5

0,0029

0,0029

45

19

19

117

1,3162

1,3162

11

6

1

61

0,5082

0,5082

0,19139

11

Bognárová Lucia
(VŠK Paneurópa)

6

23

3

6

6

86

0,0092

0,0092

5

7

0

20

0,0051

0,0051

60

21

17

192

2,6354

2,6354

23

15

3

95

0,3263

0,3263

0,18861

12

Kostelanská Mária
(VISTA real Pezinok)

8

25

10

16

3

73

0,01

0,01

4

2

2

11

0,0031

0,0031

49

24

11

134

2,6119

2,6119

28

14

1

112

0,4375

0,4375

0,18696

13

Čepová Agáta
(COP Nitra)

4

13

7

7

2

34

0,0123

0,0123

1

1

0

4

0,0014

0,0014

18

7

3

35

2,9714

2,9714

10

3

0

39

0,5641

0,5641

0,18112

14

Štrbová Andrea
(Volley project UKF Nitra)

8

31

8

8

2

77

0,0074

0,0074

5

6

0

14

0,0037

0,0037

68

30

21

226

2,3319

2,3319

35

27

5

231

0,3463

0,3463

0,17849

15

Poláčková Lucia
(COP Nitra)

6

19

8

7

1

62

0,0094

0,0094

2

2

0

8

0,0021

0,0021

28

23

6

131

-0,145

-0,145

24

14

7

116

0,2759

0,2759

0,17201

16

Cagáňová Hana
(VISTA real Pezinok)

8

30

1

7

0

80

0,0008

0,0008

7

4

2

16

0,0054

0,0054

61

21

18

166

3,9759

3,9759

18

22

2

128

0,2422

0,2422

0,16724

17

Maštalírová Kristína
(COP Nitra)

6

23

1

7

2

48

0,0031

0,0031

3

8

0

20

0,0031

0,0031

55

21

11

186

2,8441

2,8441

29

17

4

143

0,3636

0,3636

0,16612

18

Srncová Martina
(VŠK Paneurópa)

4

13

1

3

4

37

0,0068

0,0068

1

4

0

10

0,0014

0,0014

17

9

7

73

0,1781

0,1781

11

5

1

56

0,5357

0,5357

0,1645

19

Netolická Lívia
(Volley project UKF Nitra)

6

13

3

4

0

20

0,0029

0,0029

2

0

0

2

0,0019

0,0019

13

5

2

40

1,95

1,95

4

8

2

33

0,0303

0,0303

0,15897

20

Kredátusová Zuzana
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

6

21

3

3

0

44

0,0029

0,0029

0

4

0

7

0

0

29

10

11

87

1,931

1,931

4

13

3

52

-0,0385

-0,0385

0,15525

21

Sikora Malgorzata
(VK Spišská Nová Ves)

3

10

1

2

1

19

0,0041

0,0041

0

0

0

0

0

0

23

11

9

68

0,4412

0,4412

12

10

1

51

0,2941

0,2941

0,1544

22

Kaplanová Lucia
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

3

8

0

3

1

12

0,0016

0,0016

3

0

0

3

0,0049

0,0049

3

0

1

11

1,4545

1,4545

0

0

0

0

0

0

0,15431

23

Skalová Radka
(VK Doprastav Bratislava)

7

11

5

1

0

28

0,0045

0,0045

0

1

0

2

0

0

6

4

1

27

0,4074

0,4074

1

4

1

15

-0,0667

-0,0667

0,15327

24

Závadská Alexandra
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

6

23

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

32

26

3

158

0,3544

0,3544

0,14178

25

Doluda Darja
(VK Slávia EU Bratislava)

4

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

1

1

0

0

0

0

0

0

0,14105

26

Sikelová Valentína
(VK Slávia EU Bratislava)

4

5

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

12

0,4167

0,4167

0,14105

27

Skupinová Veronika
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,14105

Výpočet poradia

Smečiar

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Prihrávky (Rc ind.): pozitívne prihrávky mínus negatívne prihrávky delené celkovým počtom prihrávok

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet prihrávok za set:  3

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

Prihrávka

 • # Excelentná prihrávka

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1