Extraliga Ženy 2013/2014

Extraliga Ženy 1. časť

Extraliga Ženy 2013/2014 Best players OPPOSITE
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.Index

1

Golitková Antónia
(VŠK Paneurópa)

9

33

17

10

6

117

0,0157

0,0157

12

15

1

43

0,0082

0,0082

94

21

19

228

7,8158

7,8158

0,51354

2

Dragašeková Tatiana
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

12

53

20

19

7

172

0,0121

0,0121

11

8

1

28

0,0049

0,0049

208

67

43

501

10,3673

10,3673

0,48747

3

Uváčiková Mária
(Volley project UKF Nitra)

10

30

13

19

10

93

0,0146

0,0146

14

11

0

28

0,0089

0,0089

50

22

10

129

4,186

4,186

0,48556

4

Šípková Dana
(COP Nitra)

10

37

14

12

5

117

0,0114

0,0114

16

16

0

50

0,0096

0,0096

58

17

12

155

6,9226

6,9226

0,46963

5

Olejníková Katarína
(VK Spišská Nová Ves)

1

3

2

1

0

14

0,0156

0,0156

0

0

0

0

0

0

10

1

1

18

1,3333

1,3333

0,46937

6

Písečná Zuzana
(COP Nitra)

12

38

21

11

5

115

0,013

0,013

11

12

0

39

0,0055

0,0055

59

30

17

184

2,4783

2,4783

0,45767

7

Povrazníková Ivana
(VK Spišská Nová Ves)

11

38

11

11

5

121

0,0088

0,0088

12

4

4

49

0,0066

0,0066

82

27

21

265

4,8755

4,8755

0,43143

8

Jakušová Katarína
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

4

16

4

1

2

45

0,0088

0,0088

4

5

1

17

0,0059

0,0059

19

8

4

74

1,5135

1,5135

0,41388

9

Grolmusová Adela
(VISTA real Pezinok)

10

31

12

14

1

96

0,008

0,008

21

7

0

32

0,0129

0,0129

43

37

13

137

-1,5839

-1,5839

0,4

10

Čepová Agáta
(COP Nitra)

1

3

1

2

0

5

0,0078

0,0078

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

-1,5

-1,5

0,39062

11

Janovcová Lucia
(Volley project UKF Nitra)

8

19

3

5

2

33

0,004

0,004

6

7

2

26

0,0048

0,0048

19

2

7

64

2,9687

2,9687

0,37651

12

Kuffová Tamara
(VC Univerzita J. Selyeho Komárno)

11

34

3

8

0

58

0,0017

0,0017

5

11

3

35

0,0028

0,0028

32

10

15

148

1,6081

1,6081

0,34777

13

Petranová Katarína
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

2

7

1

3

0

19

0,0026

0,0026

1

0

0

1

0,0026

0,0026

6

1

1

19

1,4737

1,4737

0,34743

14

Ďurišová Petra
(VISTA real Pezinok)

8

13

3

5

0

17

0,0022

0,0022

0

2

2

4

0

0

7

4

0

16

2,4375

2,4375

0,34132

15

Poláková Petra
(VC Univerzita J. Selyeho Komárno)

11

33

1

7

0

38

0,0005

0,0005

6

15

1

38

0,0033

0,0033

31

17

17

138

-0,7174

-0,7174

0,32795

16

Zeleňáková Lucia
(VK Spišská Nová Ves)

6

8

0

1

0

6

0

0

2

0

0

2

0,0019

0,0019

0

0

0

1

0

0

0,32517

17

Čižmárová Lucia
(VŠK Paneurópa)

4

8

0

0

0

5

0

0

1

0

0

1

0,0017

0,0017

3

0

0

8

3

3

0,32492

Výpočet poradia

Diagonálny hráč

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1