Extraliga Muži 2018/2019

Prelínacia súťaž

Extraliga Muži 2018/2019 Best players WING SPIKER
HráčOdohranéBLOKBLOKPodaniePodanieÚTOKÚTOKPrihrávkaPrihrávkaHodnotenie
  ZS#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotSp ind.Sp ind.#=/TotRc ind.Rc ind.Index

1

Zelený Martin
(MVK Magnezit Revúca)

4

17

14

11

0

31

0,019

0,019

5

16

2

54

0,0095

0,0095

54

6

7

108

6,4537

6,4537

53

2

2

122

0,6557

0,6557

0,36686

2

Buvalič Peter
(VKM Stará Ľubovňa)

4

18

5

9

0

15

0,0067

0,0067

7

6

3

74

0,0133

0,0133

52

18

13

126

3

3

57

5

5

178

0,5225

0,5225

0,29315

3

Herich Matej
(MVK Magnezit Revúca)

4

17

4

10

0

16

0,0054

0,0054

4

6

5

74

0,0122

0,0122

60

13

12

134

4,4403

4,4403

10

4

2

52

0,3846

0,3846

0,28537

4

Malachovský Peter
(VKM Stará Ľubovňa)

4

16

4

7

1

16

0,0053

0,0053

4

2

1

46

0,0067

0,0067

49

10

18

127

2,6457

2,6457

3

1

0

6

0,6667

0,6667

0,25483

5

Kyšeľa Kamil
(VKM Stará Ľubovňa)

4

17

6

10

1

17

0,008

0,008

0

2

1

48

0,0013

0,0013

33

9

8

82

3,3171

3,3171

14

1

1

49

0,6939

0,6939

0,24995

6

Grendel Martin
(MVK Magnezit Revúca)

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

-0,5

-0,5

1

1

0

5

0,2

0,2

0,19602

7

Haky Ondrej
(VKM Stará Ľubovňa)

2

3

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

2

5

-0,6

-0,6

1

0

0

2

0,5

0,5

0,19569

Výpočet poradia

Smečiar

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Prihrávky (Rc ind.): pozitívne prihrávky mínus negatívne prihrávky delené celkovým počtom prihrávok

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet prihrávok za set:  3

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

Prihrávka

 • # Excelentná prihrávka

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1