Extraliga Ženy 2018/2019

Prelínacia súťaž

Extraliga Ženy 2018/2019 Best players OPPOSITE
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.Index

1

Vasková Nina
(Hit UCM Trnava)

3

11

8

7

2

54

0,0207

0,0207

3

8

1

16

0,0062

0,0062

44

9

7

86

3,5814

3,5814

0,53598

2

Doluda Darja
(Hit UCM Trnava)

3

11

7

6

2

28

0,0186

0,0186

1

0

0

2

0,0021

0,0021

31

8

8

80

2,0625

2,0625

0,50366

3

Tomková Ema
(VK Kúpele Brusno)

1

5

3

1

0

18

0,0141

0,0141

2

1

0

5

0,0094

0,0094

7

2

3

27

0,3704

0,3704

0,46178

4

Kollárová Veronika
(VK Kúpele Brusno)

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0,0047

0,0047

0

0

0

0

0

0

0,32823

Výpočet poradia

Diagonálny hráč

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1