Extraliga Ženy 2018/2019

Prelínacia súťaž

Extraliga Ženy 2018/2019 Best players WING SPIKER
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKPrihrávkaPrihrávkaHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.#=/TotRc ind.Rc ind.Index

1

Behúnová Lucia
(Hit UCM Trnava)

3

11

6

4

2

53

0,0165

0,0165

1

1

1

6

0,0021

0,0021

18

5

5

68

1,2941

1,2941

6

8

1

40

0,175

0,175

0,2009

2

Štubniaková Diana
(VK Kúpele Brusno)

1

5

1

2

0

13

0,0047

0,0047

2

0

1

5

0,0094

0,0094

9

1

3

38

0,6579

0,6579

8

3

3

23

0,1304

0,1304

0,17495

3

Grófová Tatiana
(Hit UCM Trnava)

3

11

3

5

1

22

0,0083

0,0083

1

3

0

8

0,0021

0,0021

2

2

2

12

-1,8333

-1,8333

1

1

2

6

-0,1667

-0,1667

0,16837

4

Kajdová Ľubica
(VK Kúpele Brusno)

1

4

2

1

0

7

0,0094

0,0094

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,16767

5

Dlhošová Sára
(VK Kúpele Brusno)

1

5

1

3

1

11

0,0094

0,0094

0

2

0

2

0

0

10

13

2

40

-0,625

-0,625

12

8

1

37

0,2162

0,2162

0,16591

Výpočet poradia

Smečiar

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Prihrávky (Rc ind.): pozitívne prihrávky mínus negatívne prihrávky delené celkovým počtom prihrávok

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet prihrávok za set:  3

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

Prihrávka

 • # Excelentná prihrávka

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1