Slovenský Pohár Ženy 2017/2018

Slovenský Pohár Ženy - Finálový Turnaj

Slovenský Pohár Ženy 2017/2018 Best players OPPOSITE
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.Index

1

Radonjic Ivana
(STRABAG Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava)

2

7

1

3

6

25

0,0236

0,0236

2

4

0

6

0,0067

0,0067

22

6

4

51

1,6471

1,6471

0,55417

2

Šunderlíková Karin
(VK Slávia EU Bratislava)

2

7

4

2

3

34

0,0215

0,0215

2

6

0

10

0,0061

0,0061

25

12

9

71

0,3944

0,3944

0,52747

3

Klisura Sonja
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

2

6

2

1

2

20

0,0156

0,0156

2

4

0

6

0,0078

0,0078

19

4

5

63

0,9524

0,9524

0,47723

4

Povrazníková Ivana
(VK EPERIA Prešov)

1

3

0

1

1

10

0,0073

0,0073

0

1

0

1

0

0

15

2

2

34

0,9706

0,9706

0,39068

5

Lukovič Ivana
(Volley project UKF Nitra)

2

8

1

1

1

14

0,0056

0,0056

0

1

0

1

0

0

13

4

4

38

1,0526

1,0526

0,37551

6

Do Monte Gracieli
(Volley project UKF Nitra)

2

7

0

2

0

9

0

0

0

1

0

1

0

0

17

2

4

34

2,2647

2,2647

0,33315

7

Písečná Zuzana
(STRABAG Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,32305

8

Kerpčarová Barbora
(VK EPERIA Prešov)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,32305

Výpočet poradia

Diagonálny hráč

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1