Extraliga Ženy 2017/2018

Extraliga Ženy 2. časť

Extraliga Ženy 2017/2018 Best players OPPOSITE
HráčOdohranéPodaniePodanieBLOKBLOKÚTOKÚTOKHodnotenie
  ZS#=/TotSv ind.Sv ind.#=/TotBl ind.Bl ind.#=/TotSp ind.Sp ind.Index

1

Vasková Nina
(Hit UCM Trnava)

10

40

21

19

3

127

0,0141

0,0141

5

7

1

18

0,0029

0,0029

66

28

20

233

3,0901

3,0901

0,46748

2

Klisura Sonja
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

9

34

7

18

7

115

0,01

0,01

8

10

3

37

0,0057

0,0057

108

16

13

270

9,9481

9,9481

0,46665

3

Šunderlíková Karin
(VK Slávia EU Bratislava)

6

23

8

15

3

67

0,0113

0,0113

6

18

1

32

0,0062

0,0062

69

14

13

182

5,3077

5,3077

0,45685

4

Jakušová Katarína
(KV MŠK Oktan Kežmarok)

7

19

6

5

7

78

0,0119

0,0119

12

2

0

20

0,011

0,011

18

7

3

50

3,04

3,04

0,44186

5

Krajčírová Viktória
(COP Nitra)

10

37

18

18

0

106

0,01

0,01

2

13

5

35

0,0011

0,0011

71

39

25

241

1,0747

1,0747

0,41682

6

Chárová Kristína
(VK Nové Mesto nad Váhom)

10

41

11

19

2

120

0,0072

0,0072

16

20

1

53

0,0089

0,0089

130

58

30

421

4,0903

4,0903

0,41607

7

Doluda Darja
(Hit UCM Trnava)

10

41

7

13

1

98

0,0047

0,0047

7

7

6

27

0,0041

0,0041

135

43

30

346

7,3468

7,3468

0,40298

8

Radonjic Ivana
(STRABAG Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava)

5

15

2

5

3

39

0,0062

0,0062

9

8

0

19

0,0112

0,0112

41

12

8

113

2,7876

2,7876

0,4029

9

Povrazníková Ivana
(VK EPERIA Prešov)

6

18

4

2

1

56

0,0066

0,0066

7

4

1

16

0,0093

0,0093

47

17

14

156

1,8462

1,8462

0,40021

10

Do Monte Gracieli
(Volley project UKF Nitra)

6

20

3

8

2

47

0,0052

0,0052

3

8

0

16

0,0031

0,0031

40

7

12

126

3,3333

3,3333

0,38732

11

Písečná Zuzana
(STRABAG Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava)

5

10

4

4

1

42

0,0062

0,0062

1

5

0

7

0,0012

0,0012

23

7

4

71

1,6901

1,6901

0,386

12

Lukovič Ivana
(Volley project UKF Nitra)

3

10

0

3

0

31

0

0

7

3

0

15

0,0154

0,0154

18

4

6

64

1,25

1,25

0,3459

13

Kerpčarová Barbora
(VK EPERIA Prešov)

3

5

0

2

0

7

0

0

0

0

1

1

0

0

2

3

2

14

-1,0714

-1,0714

0,32305

Výpočet poradia

Diagonálny hráč

Hodnotenie berie do úvahy:

 • Index Servisu (SV ind.): pozitívne servisy delené celkovým počtom bodov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč servoval aspoň raz za set)

 • Index Útoku (Sp ind.): pozitívne útoky mínus negatívne útoky delené celkovým počtom útokov (poradie je k dispozícii len v prípade, že hráč útočil najmenej trikrát za set)

 • Index Bloku (Bl ind.): pozitívne bloky delené celkovým počtom bodov

Konečné poradie hráčov je založené na celkovom "indexe", ktorý určuje vplyv hráča na hru. Inými slovami, vyjadruje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Tento konečný Index je vypočítaný s ohľadom na indexy pre každú hernú činnosť jednotlivca ("IND.") a koeficientom, ktorý indikuje dôležitosť hráča smerom k pravdepodobnosti víťazstva tímu. Každý jednotlivý index je vypočítaný s ohľadom na jednotlivé pozitívne a negatívne činnosti hráča založené na počte uhraných bodov tímov a vynásobené koeficientom, ktorý indikuje ako je dôležitá činnosť konkrétneho postu z pohľadu pravdepodobnosti úspechu tímu. Ikony vedľa každého stĺpca zručnosti poskytujú predstavu o "váhe" herných činností vo vzťahu k pravdepodobnosti úspechu tímu. The final Index is calculated also considering the following criteria:

 • Minimálny počet servisov za set:  1

 • Minimálny počet útokov za set:  3

Podanie

 • # Eso

 • / Slash

 • = Chyba

ÚTOK

 • # Bod

 • / Zablokovaný

 • = Chyba

BLOK

 • # Bod

 • / Blok v sieti

 • = Vytlčený blok

Filtre sú zadané

 • Minimálny počet odohraných zápasov:  1